Op weg naar een circulair en klimaatneutraal festival

Klimaatontwrichting gebeurt voor onze ogen. Het is twee voor twaalf en dat nemen wij zeer serieus. Daarom roepen we het festival dit jaar uit tot Fossielvrije Zone en zetten we ons nog sterker in voor minder afval en meer grondstoffen. Maar alleen samen kunnen we er daadwerkelijk iets aan doen.
Het moet en het kan. Dus laten we het vooral dóen. 

ITGWO = Fossielvrije Zone

Fossiele brandstoffen zijn de pest en een voorname oorzaak van de ontwrichting van het klimaat op aarde. Into The Great Wide Open wil stoppen met het gebruik van zulke stoffen en roept het festival daarom uit tot Fossielvrije Zone. Waarmee we verder gaan waar we zijn gebleven en dat is, onze fossiele CO2-voetafdruk drastisch verminderen.

Into The Great Wide Open gaat ver in het realiseren van haar ambitie. Zo wordt, al het festival materieel op het eiland fossielvrij aangedreven. Ook leveren partners op het eiland hun diensten fossielvrij, zoals onder andere zwaar transport, bagage transport, camping. Leveranciers en cateraars uit de rest van het land reizen fossielvrij naar het eiland. Alle boottochten van crew, artiesten en vrijwilligers zijn dit jaar fossielvrij georganiseerd via een systeem dat ‘fuel replacement’ heet en dat het festival onder een pilot met haar partner Goodshipping doet. Wijn, limonade en een band worden dit jaar met zeilend transport van de MenWhoSail vervoerd. Ook rijden er fossielvrije bussen voor vrijwilligers en fossielvrije artiesten busjes.

Goeie reis = een fossielvrije reis 

Voor bezoekers is het dit jaar eindelijk mogelijk om geheel fossielvrij naar en van Into The Great Wide Open te reizen - zonder het hele stuk te hoeven lopen, fietsen of zwemmen. Zo rijden de fossielvrije festivalbussen weer van Amsterdam en Utrecht naar de bootterminal in Harlingen Haven. Dit is een snelle, comfortabele en volledig fossielvrije reisoptie vanuit de randstad. 

Vanuit Harlingen Haven vaar je met de, nu nog fossiele, veerboot van Doeksen naar het eiland. Maar dat is toch niet fossielvrij? Dat klopt, maar wel als je de benodigde liters fossiele diesel voor de overtocht (ongeveer 2 liter p.p. p/retour) vervangt door fossielvrije brandstof in een ander schip d.m.v. fuel replacement. Zoals al eerder genoemd maakt het niet uit waar CO2 niet wordt uitgestoten, zolang het maar ergens niet wordt uitgestoten. Jij kunt jouw bootreis volledig fossielvrij maken door €1,39 (of meer) te doneren (Stichting Lab Vlieland NL68 TRIO 0198 5718 79, of via betaallink). Met dit bedrag zullen Into The Great Wide Open en Lab Vlieland samen met onze pilot partner Goodshipping zorgen dat jouw overtocht geheel fossielvrij wordt (2 liter fossielvrije brandstof voor elke retour). Veel beter dan compenseren. Want waar er met compenseren toch nog fossiele CO2 uitgestoten wordt, voorkom je met deze optie dat er überhaupt nieuwe fossiele CO2 in de atmosfeer bij komt (korte koolstof cirkel). Echt fossielvrij dus. 

Eenmaal op het eiland, dan wordt er natuurlijk gelopen en gefietst. Al het andere transport op het eiland - bagage, festival materieel, camping, gemeente afvaldienst en zelfs de elektrische bus - is tijdens ITGWO fossielvrij geregeld. 

Door het bovenstaande reisplan te volgen is je hele tocht geheel fossielvrij te doen. Dus doe mee en draag bij aan een fossielvrij Into The Great Wide Open! 

Omdat festivals en bezoekers graag van internationale artiesten genieten is het invliegen van bands gewenst. Om direct iets aan de CO2-uitstoot van deze vluchten te kunnen doen zijn we een partnership aangegaan met SkyNRG en voeren we met hen een innovatieve pilot uit. Voor het eerst in festival-geschiedenis zullen artiesten op duurzame kerosine  ingevlogen worden naar Into the Great Wide Open via onze partner SkyNRG. Duurzame kerosine is een noodzakelijk alternatief voor de luchtvaartsector, zodat zij op korte termijn haar CO2 – uitstoot significant kan reduceren.

In het algemeen kan het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof een vermindering opleveren in CO2-uitstoot van rond de 75% ten opzichte van het gebruik van fossiele kerosine. Bovendien draagt duurzame kerosine bij aan een verbetering van luchtkwaliteit door vermindering van (ultra)fijnstof en zwavelemissies.

Het is onze intentie om deze duurzame vorm van vliegen voor artiesten in samenwerking met andere festivals internationaal verder uit te rollen.

Goeie energie = fossielvrije energie

Energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Bij ITGWO wordt zeer slim en efficiënt met de stroombehoefte omgesprongen. Het stroomgebruik wordt geminimaliseerd door de implementatie van slimme stroom plannen, afstemming van vraag en aanbod, kWh afrekening, inzet van grote batterijen en zuinige apparatuur. De overgebleven stroom behoefte wordt verkregen door zon- en windstroom uit het vaste stroomnet, en fossielvrije stroom uit aggregaten (Blauwe Diesel).

Circulair is de enige weg vooruit

Wanneer producten, spullen en materialen altijd weer opnieuw gebruikt zouden worden, raken grondstoffen nooit op. Dit is het geval als nieuwe dingen gemaakt worden van ‘oude’ materialen met de toevoeging van hernieuwbare (fossielvrije) energie. En dit is precies wat we willen, want op deze manier kunnen wij ons huidige lineaire consumptie model, waar grondstoffen snel worden uitgeput, omvormen tot een lang-houdbare (duurzame) manier van gebruik die past binnen de ecologische grenzen van de aarde. Dit is de kern van circulariteit en de enige oplossing als wij en onze kinderen van deze wereld willen blijven genieten. 

Afval = grondstof
Dit circulariteit principe passen wij toe tijdens Into The Great Wide Open. Hier bouwen we aan een circulair grondstoffen systeem. Een systeem waarin afval niet meer bestaat, maar alle materialen die we overhouden als grondstof dienen voor nieuwe producten. Hoe dat kan? Door het zo te organiseren dat al het materiaal dat het festival uitgeeft minimaal aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1. Herbruikbaar (tenten, afwasbaar servies, afwasbare bekers, etc.), 
2. Recyclebaar (glas, papier, etc.) 
3. Composteerbaar (alle wegwerpservies, bestek, bekertjes, etensresten groenafval). 

Er is dan geen afval meer om te verbranden, alleen grondstoffen die continu opnieuw gebruikt kunnen worden.
 


Snelcomposteren in plaats van plastic verbranden

Vroeger belandde al het wegwerp plastic bij het restafval, waarna het werd verbrand. Een aantal jaar geleden schakelde het festival over - voor al het servies dat niet afgewassen / hergebruikt kon worden - op composteerbare disposables, (compostables) zoals servies, koffie bekers, servetten en bestek. Wat bleek is dat deze compostables in combinatie met groenafval en etensresten uitstekend lokaal te verwerken zijn tot een nieuwe grondstof: hoogwaardige compost. Waar de goede oude composthoop ongeveer een half jaar over het composteerproces doet, gebeurt het op Into The Great Wide open nu binnen één etmaal. Dit kan door de inzet van een snel-composteermachine van Ecocreation. Deze festival compost wordt dus ter plekke gemaakt en gebruikt voor grond herstel en grondverbeteraar. Voor bezoekers is die compost ook te kook, gewoon in De Winkel op het Sportveld. Zo groei jij jouw planten op de materialen die je tijdens het festival hebt weggegooid. Leuk voor thuis, lekker voor de planten en toevallig nog duurzaam ook.

Het deel van deze composteerbare festival reststroom dat wij niet ter plekke kunnen verwerken gaat naar een afvalverwerker aan de wal. Met trots mag gezegd worden dat er door Lab Vlieland en Into The Great Wide Open een serie pilots wordt gedaan waarin afvalverwerker deze composteerbare festival reststroom industrieel leren composteren. Samen met de afvalverwerker wordt gekeken of deze optie ook geschikt zou zijn op bedrijfs- en gemeenteniveau in Nederland. Zo ontwikkelen we een nieuwe circulaire dienst, om de grondstoffen transitie in Nederland weer een stapje verder te helpen.
Door het festival als proeftuin in te zetten worden belangrijke stappen gezet richting een circulaire en klimaatneutrale wereld door Into The Great Wide Open en Lab Vlieland in samenwerking met heel veel andere enthousiaste en vooruitstrevende partijen.. Maar proeftuinen en aanjagers zijn niks, zonder mensen, bedrijven en overheden die meedoen en steeds een stapje verder gaan. Dus onze oproep aan iedereen is: DOE en MAAK die transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving. 
Nu is de tijd, het kan.

Dus laten we het gewoon doen.
 

Het streven naar een klimaatneutraal en Circulaire samenleving door het festival in te zetten als aanjager doen wij samen met een groot aantal fantastische partijen. Waarvan we hieronder de belangrijkste onder elkaar zullen zetten:

  • Alle bedrijven op het eiland en de gemeente Vlieland die allemaal fossielvrij transport en energie met ons uit willen proberen.
  • Alle leveranciers en cateraars die fossielvrij komen speciaal voor Into The Great Wide Open (een fossielvrije leverancierlijst zal binnenkort gepubliceerd worden)
  • Het GoodShipping Program is het eerste initiatief wereldwijd dat het voor bedrijven van over de hele wereld mogelijk maakt het vervoer van hun vracht en passagiers per schip te verduurzamen, door fossiele brandstoffen te vervangen met schone, klimaatneutrale en duurzame brandstoffen. Voor meer info zie deze video.
  • SkyNRG is wereldwijde marktleider in duurzame kerosine. Dit is een noodzakelijk alternatief voor de luchtvaartsector, zodat zij op korte termijn haar CO2 – uitstoot significant kan reduceren. In het algemeen kan het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof een vermindering opleveren in CO2-uitstoot van rond de 75% ten opzichte van het gebruik van fossiele kerosine. Bovendien draagt duurzame kerosine bij aan een verbetering van luchtkwaliteit door vermindering van (ultra)fijnstof en zwavelemissies.
  • Goodfuels is een bedrijf dat pionier en wereldwijde marktmaker is in echt duurzame biobrandstoffen. Hun doel is een betere wereld te creëren door de energietransitie te versnellen voor die transportsectoren waarvoor biobrandstoffen één van de beste of enige alternatieven zijn voor de nabije toekomst.
  • MenWhoSail is een 3 manschap van betrokken zeehelden die al jarenlang CO2-vrij (en dus fossielvrij) transport leveren over de Nederlandse binnenwateren. MenWhoSail waren één van de eerste fossielvrije transport opties die ITGWO to haar beschikking kreeg vele jaren geleden.
  • Festivalbussen.nl is een busmaatschappij die personenvervoer voor festivals verzorgt. Zij waren de eerste in Nederland die, toen Into The Great Wide Open begon te vragen het bezoekerstransport ook fossielvrij wilden en konden aanbieden.